78% των Αιγυπτίων δηλώνουν αισιόδοξοι για το 2021, όπως αποδεικνύει έρευνα του Αιγυπτιακού Κέντρου Δημοσκόπησης «Baseera» 

Μια νέα δημοσκόπηση από το Αιγυπτιακό Κέντρο Δημοσκόπησης «Baseera» αποκάλυψε ότι το 78% των Αιγυπτίων πιστεύουν ότι το 2021 θα είναι καλύτερο από το 2020, ενώ μόλις το 4% είναι απαισιόδοξοι και το 12% δηλώνουν αναποφάσιστοι.

 

Κύριο στοιχείο της έρευνας ήταν οι προσδοκίες της αιγυπτιακής κοινής για το νέο έτος, εν μέσω της πανδημίας του COVID-19. 

 

Αναφορικά με τις απόψεις που διατυπώνουν οι ηλικιακές ομάδες, το 69% των νεώτερων ερωτηθέντων πιστεύουν ότι το 2021 θα είναι καλύτερο από το 2020. Το ποσοστό αυξάνεται στο 80% στην ηλικιακή ομάδα 30-49 και στο 82% στους 50 ετών και άνω. 

 

Όσον αφορά την οικονομική κατάσταση στην Αίγυπτο, το 78% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι το 2021 θα χαρακτηριστεί από μία οικονομική βελτίωση στη χώρα, με το 4% να έχει αντίθετη άποψη, ενώ το 7% πιστεύει ότι δε θα σημειωθεί καμία αλλαγή στην οικονομική κατάσταση σε σχέση με το 2020. Το 12% δήλωσαν «δεν ξέρω – δεν απαντώ». 

 

Τέλος, όσον αφορά τα εμβόλια αντιμετώπισης του κορονοϊού, η έρευνα έδειξε ότι οι Αιγύπτιοι είναι γενικά πρόθυμοι να δεχτούν το εμβόλιο, με το 67% να συμφωνεί απόλυτα, το 25% να συμφωνεί και το 3% να διαφωνεί. Πάντως, υπάρχει ένα 4% που δεν συμφωνεί καθόλου, ενώ στο 1% παραμένουν αναποφάσιστοι.