Την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Την ετήσια τακτική Γενική της Συνέλευση πραγματοποιεί η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 6 το απόγευμα, στην Αίθουσα «ΙΟΥΛΙΑΣ ΣΑΛΒΑΓΟΥ» στο συγκρότημα Σάτμπυ, όπως ανακοινώθηκε από τον πρεσβυγενή παροικιακό οργανισμό.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη πρόσκληση της ΕΚΑ, η ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης θα είναι:

  1. Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως 2019 – Διαχείριση – Ισολογισμός 31.12.2019.

  2. Υποβολή Εκθέσεως Ορκωτού Ελεγκτού.

  3. Επερωτήσεις επί των Πεπραγμένων της Οικονομικής Διαχειριστικής χρήσεως 2019.

  4. Έγκριση της Διαχείρισης και του Ισολογισμού έτους 2019.

  5. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτού.

  6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι σε απαρτία, αν παρευρεθούν τα μισά πλέον ενός από τα μέλη.

Σε περίπτωση που δε επιτευχθεί απαρτία, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΕΚΑ θα αναβληθεί για μία ώρα και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παρευρεθεί το 1/10 των μελών.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, «για την είσοδο στην Αίθουσα «ΙΟΥΛΙΑΣ ΣΑΛΒΑΓΟΥ», θα είναι υποχρεωτική η θερμομέτρηση και η χρήση μάσκας».  

Από τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας