Στις 12 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί τελικά η Γενική Συνέλευση του «Πτολεμαίου» Αλεξανδρείας

Ενημερώνονται όλα τα Μέλη του Συλλόγου ότι αναβάλλεται η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας του Σαββάτου της 28ης Νοεμβρίου 2020 για το Σάββατο της 12ης Δεκεμβρίου 2020 στις 6:30 το απόγευμα.

Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία για την προστασία των Μελών μας λόγω των συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί τη νέα ημερομηνία στο εντευκτήριο του Συλλόγου μας, την Έπαυλη Α. Παναγιωτάτου – οδός Συναδινού 9, Μαζαρίτα.

Στην ημερήσια διάταξη, θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:

  1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, του Σαββάτου της 6ης Απριλίου 2019

  2. Λογοδοσία πεπραγμένων (διαχείριση, απολογισμός-ισολογισμός), χρήσεως έτους 2019 και στη συνέχεια απαντήσεις σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων μελών.

  3. Έγκριση πεπραγμένων χρήσεως 2019

  4. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2020

  5. Ανάγνωση Ορκωτού ελεγκτού.

  6. Διορισμός Ορκωτού ελεγκτού.

  7. Δωρεές και προσφορές.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού του νόμου 84 έτους 2002, εάν στις 6:30 δεν έχει συμπληρωθεί απαρτία των μελών του Συλλόγου (50% συν ένα), οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως θα αναβληθούν για μία ώρα και στη συνέχεια θα αρχίσουν, εφόσον έχει προσέλθει και υπογράψει την παρουσία του το 10% των μελών με δικαίωμα ψήφου.