Ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρείας συγχαίρει το νέο Προεδρείο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Συγχαρητήρια επιστολή απέστειλε ο Ελληνικός Ναυτικός Όμιλος Αλεξανδρείας στο νέο Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Ιωάννη Σιόκα και τα Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής.

Στην επιστολή που υπογράφει η Πρόεδρος του ΕΝΟΑ κα Λιλίκα Θλιβλίτου, αναφέρεται:

«Προς τον Πρόεδρο

της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

κύριο Ιωάννη Σιόκα,

και τα Μέλη της Κοινοτικής Επιτροπής

Μετά την σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινοτικής Επιτροπής, η Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ν.Ο.Α. εκφράζουμε τα συγχαρητήριά μας.

Είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλετε όλοι σε μία πορεία της Ε.Κ.Α. αντάξια της ιστορίας της, σύμφωνα με τις προσδοκίες όλης της Ελληνικής Παροικίας στην Αλεξάνδρεια».