Στις 28 Νοεμβρίου, η ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση του «Πτολεμαίου» στην Αλεξάνδρεια

Στις 28 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γεν. Συνέλευση του «Πτολεμαίου» στην Αλεξάνδρεια.

Η σχετική ανακοίνωση του ιστορικού παροικιακού σωματείου επισημαίνει:

«Μετά από δύο αναβολές λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. προσκαλούμε τα αξιότιμα τακτικά μέλη του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων «ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Α΄» Αλεξανδρείας, να προσέλθουν στην τελική  ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, με πρώτη κλήση στις 6:30 μ.μ. του Σαββάτου της 28ης Νοεμβρίου 2020, στο εντευκτήριο του Συλλόγου μας, την Έπαυλη Α. Παναγιωτάτου -οδός Συναδινού 9, Μαζαρίτα.

Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

Στην ημερήσια διάταξη θα περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:

  1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, του Σαββάτου της 6ης Απριλίου 2019

  2. Λογοδοσία πεπραγμένων (διαχείριση, απολογισμός-ισολογισμός), χρήσεως έτους 2019 και στην συνέχεια απαντήσεις σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων μελών.

  3. Έγκριση πεπραγμένων χρήσεως 2019

  4. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2020

  5. Ανάγνωση Ορκωτού ελεγκτού.

  6. Διορισμός Ορκωτού ελεγκτού.

  7. Δωρεές και προσφορές.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού του νόμου 84 έτους 2002, εάν στις 6:30 δεν έχει συμπληρωθεί απαρτία των μελών του Συλλόγου, (50% συν ένα), οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως θα αναβληθούν για μια ώρα και στην συνέχεια θα αρχίσουν, εφόσον έχει προσέλθει και υπογράψει την παρουσία του το 10% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Ο Γεν. Γραμματέας                     Η Πρόεδρος

Δημ. Καλομοιράκης              Δρ Λιλίκα Θλιβίτου»