Στις 22 Νοεμβρίου η ετήσια Γ. Συνέλευση της Κυπριακής εν Αιγύπτω Αδελφότητας στην Αλεξάνδρεια

Την Κυριακή 22 Νοεμβρίου και ώρα 11 θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Κυπριακής εν Αιγύπτω Αδελφότητας στην Αλεξάνδρεια.

Της Συνέλευσης θα προεδρεύσει η Πρόεδρος κα Μάρω Φορμόζη που θα υποδεχτεί τους εκπροσώπους των εκκλησιαστικών, προξενικών και παροικιακών αρχών και τα Μέλη της Κυπριακής Αδελφότητας.

Η Κυπριακή εν Αιγύπτω Αδελφότητα αποτελεί το παλαιότερο ελληνικό παροικιακό σωματείο στη Χώρα του Νείλου, καθώς ιδρύθηκε το 1873 συμπληρώνοντας μέχρι σήμερα 147 χρόνια ζωής.