Με όλα τα σχολικά βιβλία στη θέση τους, όλα έτοιμα για το πρώτο κουδούνι στα ελληνικά σχολεία της ΕΚΑ

Όλα είναι ήδη έτοιμα για την έναρξη των μαθημάτων στα ελληνικά εκπαιδευτήρια της Αλεξάνδρειας, με τα βιβλία να έχουν φτάσει και να περιμένουν τους μαθητές του Τοσίτσαιου και του Αβερώφειου να τα ξεφυλλίσουν και να βουτήξουν στην απέραντη θάλασσα γνώσεων που προσφέρουν.

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, με τη μέριμνα του Προέδρου της ΕΚΑ κ. Εδμόνδου Κασιμάτη, του Α΄ Αντιπροέδρου κ. Γιάννη Σιόκα, των Εφόρων των Εκπαιδευτηρίων, του Γενικού Γραμματέα Μιχάλη Καρυδιά και του Οικονομικού Επόπτη Πάρη Πεφάνη Μακρή καθώς και της Β΄ Αντιπροέδρου της Κοινότητας κας Μαίρης Παυλίδου, φρόντισε έτσι ώστε να παραληφθούν πολύ έγκαιρα όλα τα διδακτικά βιβλία που το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας θέτει στην υπηρεσία της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στο εξωτερικό, απόλυτα εναρμονισμένης με το πρόγραμμα που ακολουθείται σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας.

Οι κ.κ. Καρυδιάς και Μακρής τονίζουν από την πλευρά τους ότι η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των αιγυπτιωτών μαθητών, έτσι ώστε η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός να συνεχίσει να διδάσκεται στα σχολεία της και επιτελώντας το πρώτιστο καθήκον να ΕΚΑ να διατηρήσει τα εκπαιδευτήριά της ελληνικά.

Βέβαια, η προετοιμασία του προσβυγενούς παροικιακού οργανισμού για την έναρξη των μαθημάτων, δε σταματά εδώ. Η ΕΚΑ έχει φροντίσει να ανακαινίσει όλους τους χώρους των εκπαιδευτηρίων, καλλωπίζοντας τα ιστορικά κτίρια για να αντέξουν τη φθορά από τον χρόνο.

Και μπορεί να έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια οι αριθμοί των μαθητών στα δύο σχολεία του Τοσίτσαιου και του Αβερώφειου, αλλά είναι ανεγνωρισμένο από όλους ότι έχει διατηρηθεί υψηλά η ποιότητα της εκπαίδευσης, γεγονός που ωφείλεται τόσο στα ίδια τα παιδιά όσο – βεβαίως – και στις θυσίες που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί τους, αποσπασμένοι αλλά και συνεργαζόμενοι, καθηγητές και δάσκαλοι.

«Η ΕΚΑ ήταν, είναι και παραμένει στο πλευρό της ελληνόφωνης εκπαίδευσης στα ελληνικά σχολεία της Αλεξάνδρειας, ως ένα χρέος μας σε όσους μας άφησαν όλα αυτά τα κληροδοτήματα και μαζί και την ευχή τους για να κρατήσουν υψηλά την ελληνική γλώσσα στη φίλη και αδελφή Χώρα του Νείλου», κατέληξε με τη σειρά του ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΚΑ κ. Γιάννης Σιόκας.

«Τα Ελληνικά σχολεία της Αλεξάνδρειας ήταν, είναι και θα παραμείνουν ελληνικά», κατέληξε από την πλευρά του ο Πρόεδρος της ΕΚΑ κ. Εδμόνδος Κασιμάτης.