Από τις 4 Ιουνίου βρίσκονται ήδη στα γραφεία της ΕΚΑ τα αντίτυπα της «Λογοδοσίας 2019»

Η Κοινοτική Επιτροπή, πιστή  στα καθήκοντά της και αντάξια της εμπιστοσύνης των μελών της και των φίλων της, δημοσιεύει και αυτή τη χρονιά ένα πλούσιο έργο πεπραγμένων του 2019 σε όλους τους τομείς και ένα πετυχημένο οικονομικό απολογισμό.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση θα συγκληθεί αμέσως και οπότε οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΚΑ που η “Λογοδοσία” δημοσιεύεται κάτω από τέτοιες δυσμενείς συγκυρίες και επίσης να επισημάνουμε και να ευχαριστήσουμε τον π. Σπυρίδωνα Κλαδάκη, υπεύθυνο της συγγραφής, για την όμορφη και επαγγελματική επιμέλεια της έκδοσης της φετινής λογοδοσίας, την οποία συνέταξε από την Αθήνα και πλήρως ηλεκτρονικά.

Επιπλέον να ευχαριστήσουμε και τις κες Λουσιέν, υπεύθυνη Λογιστηρίου, και Βασιλική Ζουέ για την συμβολή τους στους οικονομικούς πίνακες της έκδοσης.

Τα μέλη της Κοινότητας μπορούν να παραλαμβάνουν τα αντίτυπα από τον Διευθυντή κ. Δημήτρη Καλατζή.