Η κοινωνική πρόνοια, από τα κορυφαία έργα της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και κατά το 2019

Για μία ακόμη χρονιά η Εφορεία Κοινωνικής Πρόνοιας της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας στάθηκε στο πλευρό των αναξιοπαθούντων συμπαροίκων μας με μοναδικό γνώμονα την ολοένα και αρτιότερη εξυπηρέτησή τους.

Έχοντας πλήρη γνώση του ολοένα και αυξανόμενου κόστους διαβίωσης, η Εφορεία υπό την επίβλεψη του Προϊσταμένου της  Α΄ Αντιπροέδρου της ΕΚΑ Γιάννη Σιόκα, εισηγήθηκε και πήρε την έγκριση της Κοινοτικής Επιτροπής για την περαιτέρω αύξηση των ορίων της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς και της μηνιαίας οικονομικής βοήθειας και του διατροφικού επιδόματος που παρέχεται σε μέλη της παροικίας μας με αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα. Έτσι έμπρακτα η Κοινότητα συνδράμει τα μέλη της που βλέπουν το δικό τους οργανισμό να προβαίνει σε υποστηρικτικές προς αυτούς κινήσεις εξασφαλίζοντας τους ένα αξιοπρεπές και ποιοτικό βίο.

Με μια ευέλικτη και σύγχρονη δομή και ένα υψηλά στελεχωμένο προσωπικό, η Εφορεία Κοινωνικής Πρόνοιας ολοκλήρωσε για μία ακόμη χρονιά το δύσκολο έργο της με μοναδική ανταμοιβή την ικανοποίηση και το χαμόγελο που εισέπραττε από τα μέλη της. Συμβάσεις με σύγχρονα εξοπλισμένα νοσοκομεία, ιατρικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά κέντρα που καλύπτουν όλο το φάσμα των αναγκών των μελών της, καθώς και φαρμακεία εξασφάλισαν στα μέλη της Κοινωνικής Πρόνοιας μία ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών.

Απώτερος όμως σκοπός και στόχος της εν λόγω Εφορείας της ΕΚΑ και κατ’ επέκταση της Κοινότητας δεν είναι άλλος από τη συνεχή μείωση της συμμετοχής των συμπαροίκων μας στις δαπάνες αυτές.

Φέτος, να σημειωθεί ότι έγινε μία εκκαθάριση των μελών που ήταν εγγεγραμμένα στην πρόνοια και τύχαιναν των προνομίων που παρείχε η ΕΚΑ χωρίς στην ουσία να το δικαιούνται. Έτσι, στην Κοινωνική Πρόνοια της Κοινότητας είναι συνολικά εγγεγραμμένα πλέον 58 άτομα. Κατά την υπόλογη δε χρήση εγγράφηκαν έντεκα (11) νέα μέλη.

 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ:

Τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας αυξάνει συνεχώς τη συμμετοχή της στα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των μελών της Κοινωνικής Πρόνοιας αντιλαμβανόμενη πλήρως το ολοένα και αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

Έτσι, έμπρακτα πλέον βοηθάει τα μέλη της να μπορέσουν να έχουν μία ολοκληρωμένη και σύγχρονη ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη με έμπειρους και εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες όλων των ειδικοτήτων και συμβάσεις με νοσηλευτικά και ιατρικά κέντρα που παρέχουν ολοκληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες.  

Στον νευραλγικό αυτό τομέα λοιπόν και κατά την υπόλογη χρήση η Κοινότητα κατέβαλε μέσω της Εφορείας Κοινωνικής Πρόνοιας για τα μέλη της το ποσό των περίπου 209.000 αιγυπτιακές λίρες.

 

ΦΑΡΜΑΚΑ:

Κατά το διαχειριστικό έτος 2019, οι ασθενείς προμηθεύτηκαν τα φάρμακά τους από τα συμβεβλημένα με την Κοινότητα φαρμακεία «ΕΛ ΣΑΡΚ» και «ΑΜΠΑ ΤΑΚΛΑ» καθώς και από τα φαρμακεία «ΕΖΖΑΒΥ».

Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε σε φάρμακα ανήλθε περίπου στις 355.000 αιγυπτιακές λίρες.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ:

Για νοσηλεία σε Νοσοκομεία, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας είναι συμβεβλημένη με τα Νοσοκομεία «ΣΑΡΚ ΕΛ ΑΟΥΣΑΤ», «ΑΜΠΑ ΤΑΚΛΑ» «ICC» καρδιολογικό νοσοκομείο, «EL RIADA», «EL SAFOUA» και «I-CARE» οφθαλμιατρικό Κέντρο.

Ο αριθμός των συμπαροίκων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν στα διάφορα νοσοκομεία της Αλεξάνδρειας ήταν συνολικά 16 άτομα και το ποσό που δαπανήθηκε για τη νοσηλεία τους ανήλθε περίπου στις 543.000 αιγυπτιακές λίρες.

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ:

Για τις διάφορες Ακτινογραφίες, Αξονικές και Μαγνητικές Τομογραφίες οι ασθενείς πάροικοι στέλνονται στα γνωστά ειδικά κέντρα της πόλης, «DAR EL ICHAA» και «DARWISH SCAN».

Για τις αιματολογικές και άλλες αναλύσεις η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας είναι συμβεβλημένη με το μικροβιολογικό κέντρο του Δρ. Καθηγητή κου ΣΑΛΑΧ ΜΑΡΖΟΥΚ καθώς και το μικροβιολογικό κέντρο του νοσοκομείου «ΑΜΠΑ ΤΑΚΛΑ».

Το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από την κοινότητα για ακτινογραφίες και αναλύσεις κατά την υπόλογη χρήση ανήλθε περίπου στις 50.000 αιγυπτιακές λίρες.

 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ:

Οι αμοιβές των ιατρών και του προσωπικού της Κοινωνικής Πρόνοιας καθώς και οι κοινωνικές εισφορές αυτών ανήρθαν στο ποσό των περίπου 188,000 αιγυπτιακές λίρες.

Ο παρακάτω αναλυτικός πίνακας αναφέρει αναλυτικά τις δαπάνες της Εφορείας Κοινωνικής Πρόνοιας της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κατά το διαχειριστικό έτος 2019:

 

           

Αναλυτική ονομαστική κατάσταση των ποσών που δαπανήθηκαν δεν αναφέρεται για ευνόητους λόγους, αλλά τα αντίστοιχα τιμολόγια και παραστατικά των εξόδων αυτών βρίσκονται στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου μέλους στα γραφεία της Κοινότητας, μάς ενημερώνουν από την ΕΚΑ.

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ & ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ:

Σκοπός της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας είναι να ενισχύσει έμπρακτα πλέον τους οικονομικά ασθενέστερους συμπαροίκους μας, για να μπορέσουν ν’ ανταπεξέλθουν με αξιοπρέπεια στις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που περνάει η χώρα αυτό τον καιρό. Στα πλαίσια αυτά, η Κοινότητα χορηγεί μηνιαία και διατροφικά επιδόματα σε συμπαροίκους με αποδεδειγμένα χαμηλό εισόδημα. Κατά το έτος 2019, το συνολικό ποσό που χορηγήθηκε ως μηνιαίο οικονομικό βοήθημα ανήλθε στις 229.000 αιγυπτιακές λίρες.

Η Κοινότητα συνέδραμε επίσης οικονομικά και συμπαροίκους που υποβλήθηκαν σε διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις με το ποσό των 120.000 αιγυπτιακές λίρες.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας συνέχισε να παρέχει υποτροφίες στους αποφοίτους μαθητές της παροικίας που φοιτούν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Αιγύπτου αλλά και της Ελλάδας. Για το διαχειριστικό έτος 2019, το ποσό των εν λόγω υποτροφιών ανήλθε στις 597.000 αιγυπτιακές λίρες.

Συνεχίζοντας την έμπρακτη στήριξή της προς όλα τα Ελληνικά Σωματεία και Ιδρύματα της πόλης μας και όχι μόνο, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας συνέδραμε και φέτος οικονομικά τα σωματεία αυτά με το ποσό των 336.000 αιγυπτιακών λιρών.

 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:

Η Κοινωνική Πρόνοια της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας είχε και συνεχίζει να έχει άψογη συνεργασία με τον κ. Βασίλη Ζουέ, ο οποίος διεκπεραίωσε και συνεχίζει να διεκπεραιώνει με επιτυχία όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των συνταξιούχων της Παροικίας μας.

Τέλος, και όπως κάθε χρόνο, η Εφορεία Κοινωνικής Πρόνοιας διένεμε χρηματικά ποσά και  γλυκίσματα σε απόρους ομογενείς, τόσο κατά τα Χριστούγεννα όσο και  κατά τις εορτές του Πάσχα. Το συνολικό δε ποσό που δαπανήθηκε για την κάλυψη των ανωτέρω ανέρχεται στις 140.000 αιγυπτιακές λίρες.

“Αποστολή της Εφορείας Κοινωνικής Πρόνοιας της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας είναι η διασφάλιση του σεβασμού, και της αξιοπρέπειας των μελών της Κοινωνικής Πρόνοιας, και η στήριξη των οικογενειών τους. Στόχος για τον οποίο καθημερινά αγωνιζόμαστε είναι ο εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που παρέχουμε και η ανάπτυξη ενός συστήματος δομών και υπηρεσιών που θα βασίζονται στον άνθρωπο.

Ασφαλώς οι απαιτήσεις του εγχειρήματος είναι τεράστιες. Οι συμβιβασμοί ανάμεσα στο επιθυμητό και στο ευκταίο πολύ συχνοί. Τα συναισθήματα και οι σκέψεις ποικίλα και κάποιες φορές αμφίθυμα. Το σίγουρο πάντως είναι πως σε αυτό το δύσκολο και γοητευτικό συνάμα ταξίδι προχωράμε με πυξίδα το καλό αυτών που κληθήκαμε να φροντίσουμε και να υποστηρίξουμε”, τονίζεται εκ μέρους της Εφορείας Κοινωνικής Πρόνοιας της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, της οποίας προΐσταται ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΚΑ Γιάννης Σιόκας.