Στο προσεχές μέλλον θα ανακοινωθεί η νέα ημερομηνία της Συνέλευσης της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Οι δύσκολες συνθήκες που ζούμε από τις αρχές του 2020 σε όλον τον κόσμο και από τις 14 Φεβρουαρίου και στην Αίγυπτο, μας έχουν επιβάλλει πολλά προληπτικά μέτρα για τον περιορισμό της παγκόσμιας πανδημίας του κορονοϊού.

Στα αναγκαία πλαίσια που απαιτούνται για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας δε θα πραγματοποιήσει στις 17 Μαΐου, όπως είχε προγραμματίσει την ετήσια τακτική Γενική της Συνέλευση.

Η νέα ημερομηνία της Συνέλευσης της ΕΚΑ θα ανακοινωθεί εν ευθέτω χρόνω.  

Παράλληλα, σύντομα θα ανακοινώσουμε την ημερομηνία κατά την οποία η ΕΚΑ θα αρχίσει να μοιράζει στα μέλη της τα φυλλάδια λογοδοσίας, για τον απολογισμό του έργου της, για το έτος 2019.