Στις 23 Μαΐου η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του «Πτολεμαίου Α΄» Αλεξανδρείας

Το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 6.30 το απόγευμα, προγραμματίζει να πραγματοποιήσει την ετήσια τακτική Γενική του Συνέλευση, ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας «Πτολεμαίος Α΄», στο εντευκτήριο του Συλλόγου, στην έπαυλη Α. Παναγιωτάτου, στην οδό Συναδινού 9, Μαζαρίτα.

Στην ημερήσια διάταξη, περιλαμβάνονται τα εξής θέματα:

  1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, του Σαββάτου της 6ης Απριλίου 2019

  2. Λογοδοσία πεπραγμένων (διαχείριση, απολογισμός-ισολογισμός), χρήσεως έτους 2019 και στη συνέχεια απαντήσεις σε τυχόν διευκρινιστικές ερωτήσεις από την πλευρά των συμμετεχόντων μελών

  3. Έγκριση πεπραγμένων χρήσεως 2019

  4. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2020

  5. Ανάγνωση Ορκωτού ελεγκτού.

  6. Διορισμός Ορκωτού ελεγκτού.

  7. Δωρεές και προσφορές.

Όπως καταλήγει η ανακοίνωση που υπογράφει η Πρόεδρος του ιστορικού Σωματείου Δρ Λιλίκα Θλιβίτου από κοινού με τον Γενικό Γραμματέα Δημήτρη Καλομοιράκη, σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού του νόμου 84 έτους 2002, εάν στις 6.30 μ.μ. δεν έχει συμπληρωθεί απαρτία των μελών του Συλλόγου, (50% συν ένας), οι εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως θα αναβληθούν για μία ώρα και στη συνέχεια θα αρχίσουν, εφόσον έχει προσέλθει και υπογράψει την παρουσία του το 10% των μελών με δικαίωμα ψήφου.