Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Την Κυριακή 17 Μαΐου, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας θα πραγματοποιήσει την Ετήσια Τακτική Γενική της Συνέλευση, όπως αποφάσισε το Προεδρείο της ΕΚΑ.

Η αναλυτική ανακοίνωση έχει ως εξής:

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

 

Προσκαλούμε τα Μέλη της Κοινότητας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αίθουσα «ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΛΒΑΓΟΥ» στο συγκρότημα Σάτμπυ, την Κυριακή 17 Μαΐου 2020 και ώρα 6 μ.μ., με την παρακάτω

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.- Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως 2019 – Διαχείριση – Ισολογισμός 31.12.2019

2.- Υποβολή Εκθέσεως Ορκωτού Ελεγκτού

3.- Επερωτήσεις επί των πεπραγμένων της Οικονομικής Διαχειριστικής χρήσεως 2019

4.- Έγκριση της Διαχείρισης και του Ισολογισμού έτους 2019

5.- Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτού

6.- Έγκριση Προϋπολογισμού 2020.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι σε απαρτία, αν παρευρεθούν τα μισά πλέον του ενός από τα Μέλη.

Σε περίπτωση που δεν θα επιτευχθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για μία ώρα, και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παρευρεθεί το 1/10 των Μελών.

 

 

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΥΔΙΑΣ                                             ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ