Τα συγχαρητήρια του Προέδρου της ΕΚΑ Εδμ. Κασιμάτη για την ανακαίνιση του Αγ. Κωνσταντίνου Καΐρου

Τα πιο θερμά του συγχαρητήρια εκ μέρους της Κοινοτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας και όλης της παροικίας, μετέφερε ο Πρόεδρος της ΕΚΑ Εδμόνδος Κασιμάτης προς τον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου κ. Χρήστο Καβαλή, για το έργο της ανακαίνισης που πραγματοποίησε η ΕΚΚ από κοινού με την Μεγάλη Ευεργέτιδα κα Αικατερίνη Σοφιανού Μπελεφάντη.

 

Ιδιαίτερα θερμά τα συγχαρητήρια του κ. Κασιμάτη και προς την κα Σοφιανού.

Παράλληλα με τον Πρόεδρο της ΕΚΑ, στον Πρόεδρο της ΕΚΚ εξέφρασε τα συγχαρητήριά του και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων κ. Κώστας Μιχαηλίδης.