Αρχή την 1η Σεπτεμβρίου του νέου Εκκλησιαστικού έτους στην Αλεξάνδρεια, στον Άγιο Σάββα και στον Ευαγγελισμό

Την Αρχή της Ινδίκτου, δηλαδή την έναρξη του Εκκλησιαστικού έτους που τιμά η Ορθοδοξία την 1η Σεπτεμβρίου, θα εορτάσουν αύριο οι εκκλησίες στην Αλεξάνδρεια.

Στον Άγιο Σάββα, θα χοροστατήσει ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ.κ. Θεόδωρος Β΄.

Στον Κοινοτικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, θα λειτουργήσει ο Αρχιγραμματέας της Αγίας και Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας π. Νικόδημος Τότκας.

Καλή νέα εκκλησιαστική χρονιά!