Θέση Διευθυντή των Κεντρικών της Γραφείων προκήρυξε η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας – Όλη η προκήρυξη

Θέση Διευθυντή των Κεντρικών της Γραφείων προκηρύσσει η πρεσβυγενής Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα μέχρι τις 8 Ιουλίου 2019.

Παρακάτω, δημοσιεύουμε όλη την προκήρυξη της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, από την οποία ανακοίνωση, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τα απαραίτητα προσόντα που θα πρέπει να κατέχουν για να επιλεγούν για αυτή την ιδιαίτερα σημαντική θέση των Κεντρικών της Γραφείων:

 

19 Ιουνίου 2019

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας προκηρύσσει μία θέση Δ/ντή των Κεντρικών της Γραφείων, με έδρα το Ελληνικό Τετράγωνο του Σάτμπι, στην Αλεξάνδρεια.

Απαραίτητα προσόντα είναι:

1.- Η άριστη γνώση της ελληνικής και της αραβικής γλώσσας (και στον προφορικό και στον γραπτό λόγο)

2.- Να υπάρχει προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση κατά το παρελθόν

3.- Η πολύ καλή γνώση της χρήσης των Η/Υ, με όλα τα σχετικά με την γραμματειακή υποστήριξη προγράμματα.

4.- Επίσης, απαιτείται, ο κάθε ενδιαφερόμενος να είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου

5.- Να είναι επικοινωνιακός και να έχει διοικητικές δεξιότητες, καθώς επίσης να διακατέχεται από απόλυτο πνεύμα συνεργασίας.

Μισθός: 15.000 Λίρες Αιγύπτου.

Σε όποιον διαμένει εκτός Αλεξάνδρειας και επιθυμεί να αναλάβει τη θέση, εφόσον επιλεγεί, θα είναι δυνατόν να του διατεθεί και στέγη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν τα βιογραφικά τους, μέχρι τις 8 Ιουλίου 2019, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

Εκ της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας