Χωρίς την παρουσία προξενικών αρχών, η Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Με μεγάλη έκπληξη, τα Μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας διαπίστωσαν τη χθεσινή πλήρη επίσημη απουσία των προξενικών αρχών, στις εργασίες της ετήσιας τακτικής Γενικής τους Συνέλευσης.

Το θέμα σχολιάστηκε από διάφορα στελέχη της παροικίας, επιπλέον και για το γεγονός ότι ο εκάστοτε Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, αποτελεί εσαεί Επίτιμο Πρόεδρο της ΕΚΑ.

Να σημειωθεί ότι ούτε κάποιος άλλος εκπρόσωπος από το Γενικό Προξενείο παραβρέθηκε να εκπροσωπήσει και να απευθύνει κάποιον χαιρετισμό.

Η θέση του Προξενείου δίπλα από τον εκπρόσωπο της εκκλησίας, τον Πατριαρχικό Επίτροπο Αλεξανδρείας, Μητροπολίτη Άκκρας κ. Νάρκισσο, παρέμεινε κενή…

Αισθητή η απουσία…