Στις 31 Μαρτίου, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας

Τον απολογισμό μίας ολόκληρης χρονιάς και του έργου της κατά το έτος 2018, θα κάνει η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, κατά την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιήσει την Κυριακή 31 Μαρτίου.

Η συνέλευση, υπό την προεδρία του κ. Εδμόνδου Κασιμάτη, θα διεξαχθεί στην Αίθουσα «ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΛΒΑΓΟΥ» στο Ελληνικό Τετράγωνο του Σάτμπι, παρουσία όλων των εκκλησιαστικών, προξενικών και παροικιακών αρχών.

Πρόκειται για την κορυφαία εκδήλωση του πρεσβυγενούς παροικιακού Οργανισμού της Αιγύπτου, που μετράει μέχρι σήμερα 176 χρόνια ζωής, καθώς ιδρύθηκε το 1843.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης, που υπογράφουν ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κ. Εδμόνδος Κασιμάτης και ο Γενικός Γραμματέας της ΕΚΑ κ. Μιχάλης Καρυδιάς:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προσκαλούμε τα Μέλη της Κοινότητας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στην Αίθουσα «ΙΟΥΛΙΑ ΣΑΛΒΑΓΟΥ» στο συγκρότημα Σάτμπυ, την Κυριακή 31 Μαρτίου 2019, και ώρα 6 μ.μ., με την παρακάτω Ημερήσια Διάταξη:

  1. Έκθεση Πεπραγμένων Χρήσεως 2018 – Διαχείριση – Ισολογισμός 31.12.2018.

  2. Υποβολή Εκθέσεως Ορκωτού Ελεγκτού.

  3. Επερωτήσεις επί των πεπραγμένων της Οικονομικής Διαχειριστικής χρήσεως 2018.

  4. Έγκριση της Διαχείρισης και του Ισολογισμού έτους 2018.

  5. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτού.

  6. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι σε απαρτία, αν παρευρεθούν τα μισά πλέον ενός από τα Μέλη.

Σε περίπτωση που δε θα επιτευχθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θ’ αναβληθεί για μία ώρα και θα  θεωρηθεί σε απαρτία αν παρευρεθεί το 1/10 των Μελών.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΥΔΙΑΣ                               ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ