Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας καλεί κάθε πάροικο που ενδιαφέρεται για την απόκτηση αιγυπτιακής υπηκοότητας, να το δηλώσει μέχρι 6/2/2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας ανακοινώνει ότι οι πάροικοι που επιθυμούν την απόκτηση της αιγυπτιακής ιθαγένειας, να δηλώσουν το όνομά τους στην Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, προκειμένου να συμπεριληφθεί στη λίστα που θα σταλεί στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, μέχρι τις 6 Φεβρουαρίου του 2019.

Επίσης, να φέρουν μαζί τους τα διαβατήριά τους και το αραβικό πιστοποιητικό γεννήσεως.

ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ