Πρόταση για την επαναλειτουργία του ΣAE κατέθεσε ο Πρόεδρος της Ειδ. Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής, Αλ. Τριανταφυλλίδης

Πρόταση για την επαναλειτουργία του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού κατέθεσε στις 10 Ιανουαρίου 2019, ο Πρόεδρος της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς και Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Όπως επεσήμανε ο κ.Τριανταφυλλίδης «οι συγκεκριμένες τεχνικού τύπου προτεινόμενες αλλαγές θα μπορούσαν να διευκολύνουν την επανεργοποίηση του Άρθρου 108 και του συμβουλίου αποδήμου ελληνισμού, το οποίο έχει καταστεί ανενεργό από το 2010 και η επαναλειτουργία του έχει απασχολήσει επανειλημμένα την Επιτροπή του Απόδημου Ελληνισμού.

«Στόχος των προτεινόμενων αλλαγών είναι να δοθεί η δυνατότητα στον εκτελεστικό νομοθέτη-Κυβέρνηση, μετά την αναγκαία διαβούλευση με τους φορείς της ομογένειας, να επαναλειτουργήσει ο θεσμός, με το ίδιο (ΣΑΕ) ή με διαφορετικό όνομα. Προφανώς, όταν θα κατατεθεί το σχετικό σχέδιο νόμου, η αλλαγή δε θα αφορά μόνο το όνομα, αλλά και την αντιμετώπιση των όποιων παθογενειών κατεγράφησαν στη λειτουργία του από το 1995 έως το 2010».

Ακολουθεί το κείμενο της πρότασης που κατέθεσε ο κ.Τριανταφυλλίδης:

Πρόταση Αναθεωρήσεως του άρθρου 108 του Συντάγματος, παράγραφος 2. του προέδρου της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής του Ελληνισμού της Διασποράς – βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης Αλέξανδρου Τριανταφυλλίδη

Πρόταση:

Το άρθρο 108 ως προς την παράγραφο 1 διατυπώνεται στο νέο Σύνταγμα ως έχει. Το άρθρο 108 ως προς την παράγραφο 2 επαναδιατυπώνεται ως ακολούθως, με τις αναγκαίες δύο τεχνικού τύπου αλλαγές: α. η αφαίρεση του οριστικού άρθρου «του» που προηγείται από το θεσμό « του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού», β. η διατύπωση του εν λόγω θεσμού στο νέο σύνταγμα με πεζά γράμματα, όχι κεφαλαία, Σ.Α.Ε.

ΩΣ ΕΧΕΙ:

‘Άρθρο 108: (Απόδημος ελληνισμός) 1.Tο Κράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Επίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Ελλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια. **2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΔΙΑΤΥΠΩΣΗ:

‘Αρθρο 108: (Απόδημος ελληνισμός) 1. Tο Kράτος μεριμνά για τη ζωή του απόδημου ελληνισμού και τη διατήρηση των δεσμών του με τη μητέρα Πατρίδα. Eπίσης μεριμνά για την παιδεία και την κοινωνική και επαγγελματική προαγωγή των Eλλήνων που εργάζονται έξω από την επικράτεια. 2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες συμβουλίου απόδημου ελληνισμού, που έχει ως αποστολή του την έκφραση όλων των δυνάμεων του απανταχού ελληνισμού. Συνοπτική

Αιτιολογική Έκθεση:

Ως γνωστόν ο εν λόγω θεσμός συμβουλίου αποδήμου ελληνισμού που προβλέφθηκε από τον συνταγματικό νομοθέτη από το 2001, μετά το 2010 κατέστη ανενεργός. Με τις προτεινόμενες αλλαγές η ενδεχόμενη πολιτική βούληση που θα εκφραστεί στο παρόν ή στο μέλλον για την επαναλειτουργία του θεσμού από τον εκτελεστικό νομοθέτη, δίνει τη δυνατότητα σε αυτόν να δώσει στο θεσμό το ίδιο ή διαφορετικό όνομα, μετά από διαδικασίες διαβούλευσης με τα κόμματα και τις οργανώσεις των αποδήμων.