Οι θερμές ευχαριστίες της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, σε όσους προσέφεραν από καρδιάς στον Οίκο ευγηρίας ΜΑΝΝΑ

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας εκφράζει θερμές ευχαριστίες στο Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, στον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας, στο Ζαχαροπλαστείο «Χάμος», στην Ελληνική Αδελφότητα των εν Αιγύπτω Κυπρίων, στο Γραφείο του Λυκείου Ελληνίδων Αλεξανδρείας, στον Όμιλο Κυριών του Οίκου Ευγηρίας της ΕΚΑ, στα Σχολεία της Κοινότητας, οι οποίοι προσέφεραν Χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα και χρηματικά ποσά υπέρ των αγαπημένων μας τροφίμων της Τρίτης Ηλικίας του Κοινοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΜΑΝΝΑ».

Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας νιώθει υπερηφάνεια για τις προσφορές αυτές και συνεχίζει με αμείωτη στοργή και αγάπη το φιλάλληλο έργο της απέναντί τους.

                                                         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                         ΚΑΙ ΤΑ  ΜΕΛΗ   ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ

                                                            ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ