Την Παρασκευή 17 Αυγούστου, ο ΕΝΟΑ πραγματοποιεί την ετήσια τακτική Γενική του Συνέλευση

Την Παρασκευή 17 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του ιστορικού αθλητικού σωματείου της ελληνικής παροικίας στην Αλεξάνδρεια, του Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου. Σχετικά, λάβαμε την παρακάτω ανακοίνωση από τον ΕΝΟΑ, την οποία και δημοσιεύουμε:

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΙΔΡΥΘΕΙΣ ΤΟ 1909

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΟΑ

17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο Ελληνικού Ναυτικού Ομίλου Αλεξανδρείας λαμβάνει τη χαρά και την τιμή να καλέσει τα τακτικά του μέλη, Έλληνες το γένος, τα οποία είναι τακτοποιημένα ταμειακώς το έτος 2017 – 2018, και τούτο 15 ημέρες πριν την παρούσα Γενική Συνέλευση, όπως παρευρεθούν την Παρασκευή 17/8/2018, στην Αίθουσα του δευτέρου ορόφου του Ομίλου, από ώρα 9 π.μ.  έως τις 7 μ.μ. στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, συμφώνως με το Νόμο 71/2017 του Υπουργείου Νεολαίας και Αθλητισμού της Αιγύπτου και το καταστατικό του ΕΝΟΑ, το οποίο έχει εγκριθεί από την Αιγυπτιακή Ολυμπιακή Επιτροπή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ   

ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

 

 

1.- Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

2.- Έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2018 και του πορίσματος των ελεγκτών λογιστών. Παρουσίαση δραστηριοτήτων και προγραμματισμού του νέου οικονομικού έτους 2018 – 2019.

3.- Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και τελικών λογαριασμών της περιόδου 1-7-2017 έως 30-6-2018 και προϋπολογισμού του νέου οικονομικού έτους 2018 -2019 από 1-7-2018 έως 30-6-2019.

4.- Ερωτήσεις και επερωτήσεις των μελών της Γενικής Συνέλευσης για τα πεπραγμένα του λήξαντος έτους.

 

 

Ο Πρόεδρος

Εδμόνδος Κασιμάτης