Το θέμα της ψήφου των ομογενών θα μελετηθεί σε Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών της Ελλάδας, όπως προβλέπει νομοσχέδιο της Βουλής

Ειδική Επιτροπή για την Ψήφο των Ομογενών θα συστήσει το Ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε στις 6 Ιουλίου στο νομοσχέδιο που ήδη κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ).

Με την τροπολογία αυτή του Υπουργείου Εσωτερικών, προβλέπεται και ο καθορισμός του έργου της Επιτροπής αυτής για την κατάρτιση πρότασης σχετικά με την ψήφο των εκτός Επικρατείας εκλογέων.