Την Κυριακή 10 Ιουνίου, στην Αλεξάνδρεια, η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Διαχειριστικής Επιτροπής των Κυπρίων στην Αίγυπτο

Την ερχόμενη Κυριακή 10 Ιουνίου, το σημαντικότερο κυπριακό σωματείο στη Χώρα του Νείλου, η Κεντρική Διαχειριστική Επιτροπή της Ελληνικής Αδελφότητας των εν Αιγύπτω Κυπρίων, πραγματοποιεί στην έδρα του στην Αλεξάνδρεια την ετήσια τακτική Γενική του Συνέλευση για το διαχειριστικό έτος 2017.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που υπογράφουν ο Πρόεδρος του αρχαιότερου παροικιακού σωματείου στην Αίγυπτο, ο κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπίδης και η Γενική Γραμματέας κα Μαίρη Παυλίδου, οι εργασίες της συνέλευσης θα ξεκινήσουν στις 11.30 το πρωί, στα γραφεία της Αδελφότητας, στην οδό Ανατολικού Λιμένος, 14.