Το Σάββατο 28 Απριλίου, στις 6 το απόγευμα, η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του «Πτολεμαίου»

Την ετήσια τακτική Γενική του Συνέλευση θα πραγματοποιήσει το Σάββατο 28 Απριλίου ο Σύλλογος Ελλήνων Επιστημόνων Αλεξανδρείας «Πτολεμαίος Α΄», στο εντευκτήριό του, στην Αίθουσα Παναγιωτάτου, στην οδό Συναδινού 9, Μαζαρίτα και ώρα 6:00 μ.μ. σε πρώτη κλήση.

 

 

 

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ιστορικού παροικιακού σωματείου της Αλεξάνδρειας, «εάν κατά την ώρα αυτή, δε συμπληρώνεται απαρτία, αναβάλλεται για μια ώρα η Γενική Συνέλευση, οπότε και συνεχίζεται θεωρουμένη ἐγκυρη εάν παρίσταται αυτοπροσώπως το 1/10 από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου σύμφωνα με το άρθρο 25 του καταστατικού του νόμου 84 έτους 2002 και με βάση  την παρούσα

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ανάγνωση και επικύρωση των πρακτικών της τελευταίας τακτικής Γενικής Συνέλευσης ημέρας ης 29ης Απριλίου 2017

  2. Λογοδοσία πεπραγμένων χρήσεως 2017

  3. Έγκριση πεπραγμένων χρήσεως 2017

  4. Έγκριση προϋπολογισμού χρήσεως 2018

  5. Ανάγνωση έκθεσης ελεγκτού.

  6. Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτού

  7. Δωρεές και προσφορές.