Την Κυριακή 13 Μαΐου, στις 6 μ.μ., η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας πραγματοποιεί την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της

Την Κυριακή 13 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας πραγματοποιεί την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών της για το Διαχειριστικό έτος 2017 και για να ενημερώσει την παροικία τόσο για το έργο που επιτέλεσε κατά το προηγούμενο έτος και μέχρι σήμερα αλλά και για τα μελλοντικά της σχέδια, για την περαιτέρω αναβάθμιση της παρουσίας της πρεσβυγενούς Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, συνεχίζοντας το έργο των παλαιοτέρων, δουλεύοντας εντατικά για το σήμερα, και ατενίζοντας με αισιοδοξία το αύριο του Αλεξανδρινού και γενικότερα Αιγυπτιώτη Ελληνισμού.

Ακολουθεί η επίσημη ανακοίνωση της ΕΚΑ για την ετήσια Τακτική της Συνέλευση της Κυριακής 13 Μαΐου, που υπογράφουν ο Πρόεδρος της ΕΚΑ κ. Εδμόνδος Κασιμάτης και ο Γενικός Γραμματέας κ. Μιχαήλ Καρυδιάς:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Προσκαλούμε τα Μέλη της Κοινότητας σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στην Αίθουσα «Ιουλία Σαλβάγου» στο συγκρότημα Σάτμπι, την Κυριακή 13 Μαΐου 2018, και ώρα 6 μ.μ., με την παρακάτω

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

1.- Έκθεση πεπραγμένων χρήσεως 2017 – Διαχείριση – Ισολογισμός 31.12.2017

2.- Υποβολή εκθέσεως Ορκωτού Ελεγκτού

3.- Επερωτήσεις επί των πεπραγμένων της Οικονομικής Διαχειριστικής χρήσεως 2017

4.- Έγκριση της Διαχείρισης και του Ισολογισμού έτους 2017

5.- Διορισμός Ορκωτού Ελεγκτού

6.- Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα είναι σε απαρτία αν παραβρεθούν τα μισά πλέον ενός από τα Μέλη.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί για μία (1) ώρα και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραβρεθεί το 1/10 των Μελών.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΥΔΙΑΣ                                                             ΕΔΜΟΝΔΟΣ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ