Από 22 έως 31 Ιανουαρίου, η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του Μικρασιατικού Συλλόγου Αλεξανδρείας

Την Παρασκευή 27 Απριλίου θα διεξαχθούν η έκτακτη και η τακτική Γενική Συνέλευση του Ελληνικού Μικρασιατικού Συλλόγου Αλεξανδρείας Αιγύπτου «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ», όπως μας ενημέρωσε σχετική ανακοίνωση του ιστορικού Σωματείου, την οποία και δημοσιεύουμε αυτούσια:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ»

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

 

Σύμφωνα με τα Άρθρα από (20) μέχρι και (29) του ισχύοντος Καταστατικού, που εγκρίθηκε στις 18/4/2003, γνωρίζουμε στα Τακτικά μας Μέλη, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του Σωματείου μας, στην Περιοδική Συνεδρίαση της 5ης Ιανουαρίου 2018, όρισε την Παρασκευή 27η Απριλίου 2018, ως ημερομηνία Διεξαγωγής των παρακάτω Εργασιών:

(α) Της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (ΕΓΣ), για την έγκριση του Νέου Καταστατικού του Σωματείου, στα πλαίσια του Αιγυπτιακού Νόμου υπ’ αριθ. 70/2018, που δημοσιεύθηκε στις 24/5/2017. Η Πρώτη  Κλήση θα λάβει χώρα στο Εντευκτήριο του Σωματείου μας, στις 3 μ.μ. και η Δεύτερη, Οριστική και Εναρκτήρια Κλήση, στις 4 μ.μ.

(β) Της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΕΤΓΣ). Η Πρώτη Κλήση θα λάβει χώρα στο Εντευκτήριο του Σωματείου μας, στις 5 μ.μ., και η Δεύτερη Οριστική και Εναρκτήρια Κλήση, στις 6 μ.μ., με την ακόλουθη Ημερήσια Διάταξη (Η.Δ.):

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

(1) Λογοδοσία Πεπραγμένων λήξασας Χρήσης.

(2) Παρουσίαση Πορίσματος του Ορκωτού Λογιστή.

(3) Επιλογή και καθορισμός του τρόπου συνεργασίας του Νομικού Σύμβουλου για την τρέχουσα Χρήση 2018.

(4) Όποιο θέμα ανακύψει, αν λάβει τα καθορισμένα ποσοστά για την ένταξή του, στην Η.Δ.

(5) Αρχαιρεσίες για την εκλογή της εξερχόμενης κι επανεκλέξιμης ολομέλειας του Δ.Σ.,  που κατά τον προειρημένο Νόμο, αυξάνεται πλέον από Πενταμελές σε Επταμελές.

Ως προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας για τις άνωθι Αρχαιρεσίες, ορίστηκε το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, ήτοι από 22 μέχρι και 31/1/2018, από τις 7 μ.μ. μέχρι και τις 9 μ.μ., στο Εντευκτήριο του Σωματείου μας.

Επίσης, ορίστηκε το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018, ως Ημέρα Ενημέρωσης στο Εντευκτήριο του Σωματείου μας από τις 6 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. για όσα Τακτικά μας Μέλη επιθυμούν να ενημερωθούν σχετικά με το Νέο μας Καταστατικό.

Για την καθημερινή τους ενημέρωση, τα Τακτικά μας Μέλη καλούνται να συμβουλεύονται την Ιστοσελίδα του Σωματείου μας: http://mikrasia.yparxi.com/w/?page_id=1142  

                                               Η Γ. Γραμματέας                                                                  Ο Πρόεδρος

ΔΕΣΠΟΙΝΑ Λ. ΜΠΟΝΙΤΣΗ                          ΜΙΧΑΗΛ Γ. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ