Αύξηση ελληνικών εξαγωγών στην Αίγυπτο

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της EΛΣΤΑΤ, το πρώτο εξάμηνο του 2014, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Αίγυπτο, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, κατέγραψαν αύξηση +41,3% (έναντι μείωσης -4,8% των ελληνικών εξαγωγών παγκοσμίως) και οι εισαγωγές αύξηση +150%. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου αυξήθηκε κατά +79,2% και το εμπορικό ισοζύγιο, είναι και πάλι πλεονασματικό. Σην εξεταζόμενη περίοδο του 2014 η Αίγυπτος ήταν ο 6ος σημαντικότερος πελάτης, μετά την Τουρκία, Ιταλία, Γερμανία, Κύπρο και Βουλγαρία (9ος το 1ο εξάμηνο 2013) όπου κατευθύνθηκε το 3,8% των ελληνικών εξαγωγών έναντι 2,5% την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Η σημαντική αύξηση του διμερούς εμπορίου οφείλεται κυρίως στα πετρελαιοειδή.

Διμερές εμπόριο Ελλάδος Αιγύπτο

εκ. € Ιαν-Ioυν 2013 Ιαν- Ιουν2014 %13/14
εξαγωγές 347.140,985 490.505,170 41,3%
εισαγωγές 185.825,308 464.552,957 150,0%
όγκος 532.966,293 955.058,127 79,2%
ισοζύγιο 161.315,677 25.952,213

(Πηγή: Γραφείο ΟΕΥ, Ελληνική Πρεσβεία στο Κάιρο)