Συνάντηση με τον Διοικητή κο Μωχάμαντ Άττα Αμπάς

Ιδιαίτερα θερμή υποδοχή επιφύλαξε ο Διοικητής της Αλεξάνδρειας κος Μωχάμαντ Άττα Αμπάς στους εκπροσώπους των ελληνικών αρχών της πόλης κατά τη συνάντηση που έγινε στο γραφείο του στις 18 Φεβρουαρίου. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Γενικού Προξένου κου Χρήστου Καποδίστρια, ο οποίος και παρουσίασε στον Διοικητή τον Πρόεδρο της Ε.Κ.Α. κο Ιω. Σιόκα, τον Πρόεδρο του Σ.Α.Ε. κο Στ. Ταμβάκη, τον Πρόεδρο του Ε.Ν.Ο.Α. κο Εδ. Κασιμάτη και τον Διευθυντή του τοπικού Παραρτήματος του Ε.Ι.Π. κο Μαν. Μαραγκούλη. Ο Διοικητής επισήμανε εξ αρχής τους μακροχρόνιους και στενούς δεσμούς των Ελλήνων της Αλεξάνδρειας με την πόλη που ίδρυσε ο Μέγας Αλέξανδρος.

Σε κλίμα εποικοδομητικού διαλόγου η συνάντηση κράτησε περισσότερο από μία ώρα. Εκ μέρους των ελληνικών αρχών τέθηκαν ζητήματα σχετικά με την αναγκαιότητα επαναλειτουργίας του Ελληνο-Ρωμαϊκού Μουσείου, την ορθότερη αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού, τον περιορισμό των παράνομων μικροπωλητών, ένα φαινόμενο που έχει εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα τα δύο τελευταία χρόνια δημιουργώντας μεγάλο πρόβλημα για τις νόμιμες εμπορικές επιχειρήσεις και, τέλος, την βελτίωση της καθαριότητας.

Από την πλευρά του ο Διοικητής εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για τη συνάντηση με την ηγεσία του αλεξανδρινού ελληνισμού αναφέροντας ότι η συνεισφορά του στην ιστορία της Αλεξάνδρειας «έχει καταγραφεί με χρυσά γράμματα». Δέχτηκε, επίσης, ότι εκτιμά την θετική και εποικοδομητική προσέγγιση της ελληνικής παροικίας στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Αίγυπτος και, ειδικότερα, η Αλεξάνδρεια και διαβεβαίωσε ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη τις έγκυρες και ρεαλιστικές απόψεις, εκτιμήσεις και προτάσεις για τα φλέγοντα ζητήματα της πόλης. Επιπρόσθετα, επανέλαβε την δέσμευσή του να ενεργήσει με κάθε τρόπο για την επίλυσή τους στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Συνάντηση με τον Διοικητή κο Μωχάμαντ Άττα Αμπάς

Συνάντηση με τον Διοικητή κο Μωχάμαντ Άττα Αμπάς

Τέλος, στο πλαίσιο του έτους Καβάφη 2013, ο Διευθυντής του Παραρτήματος στην Αλεξάνδρεια του Ε.Ι.Π. προσέφερε στον Διοικητή αραβικές εκδόσεις ποιημάτων του αλεξανδρινού ποιητή, τις οποίες δέχτηκε με συγκίνηση μαθαίνοντας ότι μεταφραστής τους ήταν ο Ναΐμ Αττία με τον οποίο τους συνδέει μακρόχρονη φιλία, όπως ανέφερε.

Αξίζει να τονιστεί ότι η σοβαρότητα και η υπευθυνότητα των ελληνικών αρχών καθόρισε και το υψηλό επίπεδο της συνάντησης, η οποία, εκτιμούμε ότι θα επιδράσει θετικά στην επίλυση σοβαρών προβλημάτων της πόλης, όσο και ότι θα αναθερμάνει περισσότερο τις υφιστάμενες καλές σχέσεις Ελλήνων και Αιγυπτίων.