Το “Τοσιτσαίο–Πρατσίκειο” Δημοτικό Σχολείο της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου είναι αμιγές ελληνικό δημοτικό σχολείο και νομοθετικά λειτουργεί στο πλαίσιο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Λειτουργεί ως 6/θέσιο δημοτικό με την υπαγωγή σ’ αυτό και ενός τμήματος νηπιαγωγείου. Φορέας λειτουργίας του Σχολείου είναι η Ελληνική Κοινότητα Αλεξάνδρειας (ΕΚΑ) η οποία διαθέτει τις κτιριακές εγκαταστάσεις και καλύπτει τις πάγιες δαπάνες λειτουργίας.
Το Σχολείο, που συγκροτήθηκε από τη συγχώνευση δύο παλαιότερων και ιστορικών σχολείων της Αλεξάνδρειας – της “Τοσιτσαίας” Σχολής και του “Πρατσίκειου” Δημοτικού – στεγάζεται σήμερα στις κτιριακές εγκαταστάσεις της περίφημης “Σαλβαγείου Εμπορικής Σχολής” και βρίσκεται εντός του ιστορικού ελληνικού τετραγώνου, στην οδό Μ. Αλεξάνδρου 63, όπου στεγάζονται επίσης η Ελληνική Κοινότητα, το Γενικό Προξενείο, το «Αβερώφειο» Γυμνάσιο και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Σχολείου (δωρεά του μεγάλου ευεργέτη Μικέ Σαλβάγου) αποτελούν τυπικό δείγμα της ελληνικής αρχιτεκτονικής στην Αλεξάνδρεια του προηγούμενου αιώνα, γι’ αυτό και το συγκρότημα δεσπόζει ακόμα και σήμερα στο οικιστικό περιβάλλον της πόλης. Καθώς βρίσκεται λειτουργικά ενταγμένο στο ευρύτερο κτιριακό συγκρότημα της Ελληνικής Κοινότητας, το Σχολείο έχει στη διάθεσή του ένα άρτια εξοπλισμένο κλειστό γυμναστήριο, ένα θέατρο υψηλών προδιαγραφών και έναν ανοιχτό αθλητικό χώρο διαστάσεων ενός κανονικού γηπέδου ποδοσφαίρου.
Το Σχολείο, πέραν των αιθουσών διδασκαλίας (έξι για το δημοτικό και μία για το νηπιαγωγείο) διαθέτει ιδιαίτερη αίθουσα Πληροφορικής, ενώ λειτουργεί και μία αξιόλογη σχολική βιβλιοθήκη με συνεχή εμπλουτισμό στους τίτλους των βιβλίων.Από το 2007 το Σχολείο εξοπλίστηκε περαιτέρω, μέσω κυρίως δωρεών και επιχορηγήσεων, με αποτέλεσμα να διαθέτει σήμερα σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας και έναν υπολογιστή συνδεδεμένο με το διαδίκτυο, έτσι ώστε η επαφή των μαθητών με τη γνώση αλλά και την ελληνική πραγματικότητα να είναι άμεση.
Οι άρτιες κτιριακές εγκαταστάσεις του Σχολείου, ο εξοπλισμός του, η πλήρης στελέχωση με εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και η ενεργός στήριξη της Ελληνικής Κοινότητας καθιστούν σήμερα το “Τοσιτσαίο-Πρατσίκειο” Δημοτικό ένα σύγχρονο ελληνικό σχολείο του εξωτερικού που το εμπιστεύονται όλοι οι Έλληνες πάροικοι της ιστορικής Αλεξάνδρειας.