Η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας παρέχει στα Μέλη της μία σειρά από υπηρεσίες, οι οποίες λειτουργούν ως αποτέλεσμα των όσων ορίζει το Καταστατατικό της Ε.Κ.Α. ως σκοπό της Κοινότητας. Αναλυτικά στα πλαίσια λειτουργίας της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, η τελευταία διαθέτει και λειτουργεί:

 • Σχολεία ΕΚΑ

  Τοσιτσαίο-Πρατσίκειο Δημοτικό Σχολείο Το “Τοσιτσαίο–Πρατσίκειο” Δημοτικό Σχολείο της Αλεξάνδρειας Αιγύπτου είναι αμιγές ελληνικό δημοτικό σχολείο και νομοθετικά λειτουργεί στο πλαίσιο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτερικού. Λειτουργεί [...]
 • Γηροκομείο “Μάννα”

  Ομόφωνη ήταν η απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 2011 σχετικά με τη μεταφορά του Γηροκομείου στους χώρους του «ΜΑΝΝΑ». Από τότε οι εργασίες […]
 • Πρόνοια

  Δικαιούχοι της Πρόνοιας που προσφέρει η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας είναι όσοι καλύπτουν τις παρακάτω προϋποθέσεις: 1. Είναι Έλληνας πάροικος. 2. Είναι μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. […]
 • Υποτροφίες

  Η Κοινοτική Επιτροπή το 2013 αποφάσισε τη δημιουργία μιας νέας υποτροφίας με την ονομασία «Υποτροφίες Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας “Εκκλησίας Προφήτη Ηλία”». Η νέα αυτή υποτροφία αφορά […]
 • Εκκλησίες

  Η Ε.Κ.Α. συντηρεί και λειτουργεί τις ακόλουθες πέντε εκκλησίες: Αγία Αικατερίνη (Γενικό Προξενείο Ελλάδας) Ο ναός της Αγίας Αικατερίνης, βρίσκεται ως παρεκκλήσι στο χώρο του Μπενακείου [...]
 • Κοινοτικό Εντευκτήριο

  [rev_slider GREEK-CLUB] Το Κοινοτικό Εντευκτήριο της Ε.Κ.Α. είναι ένας χώρος φιλόξενος, στον οποίο συγκεντρώνονται τα Μέλη της Ε.Κ.Α., οι πάροικοι, αλλά και οι φίλοι της Κοινότητας […]
 • Γυμναστήριο

  Το 2009 το Γυμναστήριο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας μετατράπηκε σε χώρο γυμναστικών δραστηριοτήτων τελευταίας τεχνολογίας. Για την άρτια λειτουργία του προσελήφθησαν δύο γυμναστές παρέχοντας προγράμματα εκγύμνασης [...]
 • Αίθουσα Νεολαίας

  Το 2010 εγκαινιάστηκε μετά από πλήρη ανακαίνιση η Αίθουσα Νεολαίας “Μιχάλης Στεφανόπουλος” που βρίσκεται στο Εντευκτήριο της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας. Το κόστος της ανακαίνισης και του […]
 • Κοιμητήρια

  [rev_slider Κοιμητήρια] Για τις ανάγκες της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, από ιδρύσεως της, αγοράστηκε ή παραχωρήθηκε μεγάλη έκταση στην περιοχή Σάτμπυ, όπου μέχρι και σήμερα βρίσκονται τα […]