Νικόλαος Κόπελος

Εμμανουήλ Τατάκης
August 1, 2015
Ζουές Βασίλειος
March 10, 2023
Εμφάνιση όλων

Νικόλαος Κόπελος

Β’ Αντιπρόεδρος – 

Συμμετέχει στης ακόλουθες Εφορείες:

Αστικών & Ανάπτυξης

Κοινονικής Πρόνοιας

Τετραγώνου, Ασφάλειας & Συντήρησης