Νικόλαος Κατσιμπρής

Ζουές Βασίλειος
March 10, 2023
Ευάγγελος Νεαμονίτης
March 10, 2023
Εμφάνιση όλων

Νικόλαος Κατσιμπρής

Γενικός Γραμματέας –

Συμμετέχει στης ακόλουθες Εφορείες:

Εκκλησιαστικών Υποθέσεων & Κοιμητηρίων

Οίκου Ευγηρίας <<ΜΑΝΝΑ>>

Σχολείων & Υποτροφιών