Εμμανουήλ Τατάκης

Ιωάννης Σιόκας
August 1, 2015
Νικόλαος Κόπελος
August 1, 2015
Εμφάνιση όλων

Εμμανουήλ Τατάκης

Οικονομικός Επόπτης –

Συμμετέχει στην ακόλουθη Εφορεία:

Τετραγώνου, Ασφαλείας & Συντήρησης