Ευάγγελος Νεαμονίτης

Νικόλαος Κατσιμπρής
March 10, 2023
Ιωάννης Παπαδόπουλος
March 10, 2023
Εμφάνιση όλων

Ευάγγελος Νεαμονίτης

Αναπληρωτής Οικονομικού Επόπτη –

Κοινοτικός Επίτροπoς –

Συμμετέχει στις ακόλουθες Εφορείες:

Αστικών & Ανάπτυξης

Κοινωνικής Πρόνοιας