Τα κοινοτικά και φιλανθρωπικά συσσίτια

12 Αυγούστου, 2023

“Τα κοινοτικά και φιλανθρωπικά συσσίτια”

Απόσπασμα από την Διδακτορική Διατριβή του Αναστασίου Δ. Αναστάσιου με τον τίτλο «Η Ελληνική Παροικία της Αιγύπτου πριν και μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» σελίδα 173 […]