Πόντος

8 Μαρτίου, 2017

Μαθητικός διαγωνισμός για τον ποντιακό ελληνισμό σε Ελλάδα και ομογένεια

Με σκοπό να γνωρίσουν οι μαθητές όλων των βαθμίδων –σε Ελλάδα και ομογένεια, σε δημόσια και ιδιωτικά σχολεία– την ιστορία του ποντιακού ελληνισμού και τη συμβολή του στην […]