Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

13 Ιουλίου, 2015

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε την έναρξη ενός προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στις Διαπραγματεύσεις.