Κώτσηρας (ΥΦΥΠΕΞ): Με τους Έλληνες της Διασποράς για τη δυναμική Ελλάδα της γνώσης

Η ΕΚΑ τίμησε την  οικογένεια Πάνου Γαζή!
June 14, 2024
Αλεξανδρινός Ταχυδρόμος Μαΐου 2024
June 15, 2024
Εμφάνιση όλων

Κώτσηρας (ΥΦΥΠΕΞ): Με τους Έλληνες της Διασποράς για τη δυναμική Ελλάδα της γνώσης

«Η θέση της Ελλάδας στον διεθνή εκπαιδευτικό και ερευνητικό χάρτη έχει ενισχυθεί σημαντικά κατά την τελευταία πενταετία, υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κώτσηρας.

«Χάρη σε μια σειρά κομβικών νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλιών στους τομείς της Παιδείας, της έρευνας και της καινοτομίας, τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν ανοιχτεί στον κόσμο, αναπτύσσοντας διεθνείς συνεργασίες και αυξάνοντας την απήχησή τους σε φοιτητές, καθηγητές και ερευνητές ανά την υφήλιο.

Η ελληνική Διασπορά, με την ισχυρή παρουσία της σε πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικά κέντρα ανά τον κόσμο, με το διαχρονικά έντονο ενδιαφέρον της για την Εκπαίδευση και με τη γνήσια διάθεσή της να προσφέρει στην ανάπτυξη της χώρας μας, μπορεί να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εξωστρέφεια των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας», τόνισε σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά.

Στη συνέχεια, όπως σχολίασε: «Αναγνωρίζοντας αυτή την πραγματικότητα, ως Υπουργείο Εξωτερικών, προάγουμε τη διεθνή παρουσία των ελληνικών πανεπιστημίων αξιοποιώντας και ενδυναμώνοντας τους δεσμούς της Ελλάδας με την Ομογένεια. Η προβολή των σπουδών στην Ελλάδα, και ιδίως των αυξανόμενων ξενόγλωσσων προγραμμάτων που δίνουν νέα δυναμική στην ελληνική Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αποτελεί βασικό άξονα της Στρατηγικής μας για τη Δημόσια Διπλωματία.

Δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση, και ιδίως προς τη διασύνδεση των ελληνικών πανεπιστημίων με την ελληνική Διασπορά, περιλαμβάνει και το Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο του Σχεδίου, προωθούνται η συνεργασία ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων για την οργάνωση μαθημάτων ελληνικής γλώσσας, πολιτισμού και Ιστορίας, η υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας και ανταλλαγής φοιτητών και ερευνητών, η δημιουργία δικτύων ελληνικής καταγωγής καθηγητών και επιστημόνων και η στήριξη εδρών και προγραμμάτων ελληνικών σπουδών στο εξωτερικό».

«Για την επίτευξη των παραπάνω δράσεων, δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία και τη συνεργασία. Λειτουργούμε συντεταγμένα. Αξιοποιούμε τις Αρχές μας στο εξωτερικό και τα Γραφεία Δημόσιας Διπλωματίας και δρομολογούμε συνέργειες με άλλα υπουργεία και φορείς.

Ανοίγουμε νέους διαύλους επικοινωνίας με την Ομογένεια, χρησιμοποιώντας παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία, ώστε να επιτυγχάνουμε τη διάχυση της πληροφόρησης για τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας, αλλά και να αξιολογούμε και να αναπροσαρμόζουμε τις δράσεις μας».

«Πρόσφατο παράδειγμα, το Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράψαμε, ως Υπουργείο Εξωτερικών, με την «Study in Greece» για τη σύνδεση του ακαδημαϊκού κόσμου της Ελλάδας με την ελληνική Ομογένεια και την υποστήριξη της διεθνοποίησης της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης», τόνισε ο Γ. Κώτσηρας.

«Στόχος μας είναι, αφενός, η προώθηση στο εξωτερικό των ελληνικών ΑΕΙ και των διεθνών προγραμμάτων σπουδών τους και, αφετέρου, η ανάπτυξη επαφών μεταξύ ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων για τον σχεδιασμό και υλοποίηση κοινών προγραμμάτων και δράσεων και την από κοινού διεξαγωγή έρευνας. Και, φυσικά, να δώσουμε την ευκαιρία σε ομογενείς και ξένους φοιτητές και ερευνητές να γνωρίσουν καλύτερα την ελληνική Ιστορία, τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη Ελλάδα.

Πρόκειται για μια συνεργασία που υπηρετεί τον στόχο μας για διατήρηση της ελληνικότητας και εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο του Υπουργείου Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό».

«Η συνεργασία με τους απόδημους Έλληνες για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη:

Πρώτον, στην ανάπτυξη. Η επαφή των ελληνικών πανεπιστημίων με το πλούσιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό δυναμικό της Διασποράς αναμένεται να συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των σπουδών και στην προσέλκυση ερευνητικών επενδύσεων, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας στο παγκόσμιο οικοσύστημα της καινοτομίας.

Δεύτερον, στο Δημογραφικό. Η προσφορά ποιοτικής Εκπαίδευσης και ευκαιριών απασχόλησης σε τομείς υψηλής ειδίκευσης λειτουργεί ως ανάχωμα στο brain drain και ενισχύει τις προοπτικές επιστροφής Ελλήνων επιστημόνων που έφυγαν κατά τη διάρκεια της κρίσης.

Τρίτον, στην ήπια ισχύ της χώρας μας. Στηρίζοντας τη διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων προβάλλουμε τον ελληνικό πολιτισμό και τη σύγχρονη Ελλάδα και δημιουργούμε μια νέα γενιά φιλελλήνων, ενισχύοντας τη θετική εικόνα της χώρας μας στον κόσμο.

Συνενώνοντας τις δυνάμεις μας με τους απόδημους Έλληνες για την εδραίωση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων, εργαζόμαστε για μια Ελλάδα πρωταγωνίστρια στην οικονομία της γνώσης, μια Ελλάδα ακόμα πιο ισχυρή και εξωστρεφή, που θα προσφέρει ασφάλεια και προοπτική στις επόμενες γενιές».