Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

Ο θείος μου Αλέξανδρος Ιόλας
June 8, 2024
“Πάει κι αυτή η Χρονιά…”
June 9, 2024
Εμφάνιση όλων

Ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού

Σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού θα πραγματοποιήσει 15νθημερη καλοκαιρινή κατασκήνωση στον Αγ. Ανδρέα στην Ελλάδα από 12 Αυγούστου μέχρι 26 Αυγούστου 2024.

Όλα τα έξοδα διαμονής θα είναι πληρωμένα εκτός από τα αεροπορικά εισιτήρια.

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής και την προσκομίσετε μέχρι την Τρίτη 12 Ιουνίου  2024, στη Γραμματεία των Γραφείων τη Κοινότητά μας.

Υπεύθυνη δήλωση

    Ο/H …………………………………………….………….. κηδεμόνας τ….   μαθ…….   ………………………………………………………………………………….  του Δημοτικού Τοσιτσαίου Πρατσίκειου της ΕΚΑ

ΔΗΛΩΝΩ ΥΠΕΥΘΥΝΑ  ότι

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ να συμμετέχει  το παιδί μου στην  15νθημερη καλοκαιρινή κατασκήνωση στον Αγ. Ανδρέα στην Ελλάδα.

 Ο/Η Δηλ……..

  …………………………………..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

** Έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσετε αφού ανακοινωθεί η  συμμετοχή:

2. Προσκόμιση διαβατηρίων των παιδιών

3. Ιατρική βεβαίωση για το κάθε παιδί

4. Έγγραφο σύμφωνης γνώμης γονέων

5. Οι μαθητές/τριες,  που θα επιλεγούν θα πρέπει οι γονείς τους  πριν τις 13/6 να έχουν εκδώσει και το εισιτήριο με άφιξη στο Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος στις 12/8 καθώς και την πτήση της επιστροφής τους. Αν θα βρίσκονται ήδη εκεί θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο του εισιτηρίου.

Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας