ΠΑΣΧΑΛΙΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2024 ΤΗΣ ΑΘΜ

Η Πασχάλιος Εγκύκλιος τπυ Πατρτιάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Θεοδώρου Β

εις την Ελληνική, Αγγλική. Αραβική και Γαλλική γλώσσα.

Εις την Αγγλική Γλώσσα

Εις την Αραβική Γλώσσα

Εις την Γαλλική Γλώσσα