Το «πράσινο» ρεύμα του GREGY από Αίγυπτο

Σημαντικός αναδεικνύεται ο ρόλος της αναβάθμισης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τις γειτονικές χώρες που έχει δρομολογήσει ο ΑΔΜΗΕ, για την αξιοποίηση της πράσινης και φθηνής ηλεκτρικής ενέργειας που θα φέρνει στην Ελλάδα το καλώδιο Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY) που αναπτύσσει η εταιρεία ELICA, του Ομίλου Κοπελούζου.

Ειδικά με το σχεδιαζόμενο δεύτερο κλάδο της όδευσης που αποκάλυψε το energypress, ο οποίος (όπως φαίνεται στο χάρτη) θα τερματίζει επί ελληνικού εδάφους και θα συναντά το Σταθμό Μετατροπής του υφιστάμενου καλωδίου Ελλάδας – Ιταλίας ή της καινούριας διασύνδεσης των δύο χωρών, που βρίσκεται στα σκαριά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιταλία συγκαταλέγεται στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου με τις μεγαλύτερες ανάγκες σε εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, με τη νέα όδευση, το GREGY θα μπορεί να καλύψει σημαντικό ποσοστό αυτών των αναγκών, και μάλιστα με χαμηλό κόστος.

Το GREGY θα αποτελέσει μία ανεξάρτητη υποδομή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που σημαίνει ότι η οικονομική βιωσιμότητά του θα εξαρτηθεί από την πώληση της «πράσινης» ηλεκτρικής ενέργειας που θα διακινεί. Επομένως, βασικό κριτήριο για την όδευσή του είναι η ενέργεια να καταλήγει σε κέντρα κατανάλωσης στα οποία υπάρχει «κενό» στη ζήτηση για να ικανοποιήσει.

Η νέα όδευση

Το νέο σχέδιο που αξιολογείται από τον φορέα υλοποίησης του GREGY είναι να «σπάει» στα δύο η όδευση, από τη θαλάσσια περιοχή Δυτικά της Κρήτης και πάνω. Ο ένας κλάδος (αποτελούμενος από δύο καλώδια των 750 Μεγαβάτ) να οδεύει κανονικά προς την Αττική, ενώ ο δεύτερος κλάδος (αποτελούμενος και αυτός από δύο καλώδια των 750 Μεγαβάτ) να ανεβαίνει βόρεια, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της Ηπείρου, να προσαιγιαλώνεται στην Δυτική Ελλάδα στο ύψος της Θεσπρωτίας, και να συναντά το Σταθμό Μετατροπής του υφιστάμενου καλωδίου Ελλάδας – Ιταλίας ή της καινούριας διασύνδεσης των δύο χωρών, που βρίσκεται στα σκαριά. Με αυτό τον τρόπο, η ηλεκτρική ενέργεια από την Αίγυπτο, μέσω του GREGY, θα μπορεί να εξαχθεί ευκολότερα στο ιταλικό ηλεκτρικό σύστημα, οι εξαγωγές αυτές, δε, θα είναι σημαντικές, λόγω της αύξησης της διασυνδετικής δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο χώρες, με το νέο καλώδιο που έχουν δρομολογήσει ο ΑΔΜΗΕ και η Ιταλική TERNA.

Όσον αφορά τα 1500 Μεγαβάτ που θα καταλήγουν στο Λεκανοπέδιο Αττικής, από τους βασικούς υποψήφιους «αποδέκτες» τους είναι οι εγχώριες βιομηχανίες, οι οποίες αναζητούν λύσεις ώστε να εξασφαλίσουν φτηνό πράσινο ρεύμα.

Επίσης, πέρα από την τροφοδοσία της υπόλοιπης εγχώριας αγοράς, στο τραπέζι παραμένει η προοπτική αξιοποίησης μέρους των εισαγωγών για την παραγωγή «πράσινου» υδρογόνου.

Υπενθυμίζεται ότι το GREGY θα εισάγει ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται στην Αίγυπτο αποκλειστικά από ΑΠΕ και η οποία συνεπώς πέρα από «πράσινη», θα έχει χαμηλό κόστος. Για τον σκοπό αυτό, προβλέπεται να αναπτυχθούν έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 9,5 GW ΑΠΕ στην Αίγυπτο.

Όπως είναι γνωστό, το GREGY έχει ενταχθεί στην 1η λίστα των έργων PMI, ενώ, όπως έχει γράψει το energypress, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία για την εκπόνηση των οριστικών μελετών, στο πλαίσιο των οποίων θα εξεταστεί και η νέα όδευση.

το energypress, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία για την εκπόνηση των οριστικών μελετών, στο πλαίσιο των οποίων θα εξεταστεί και η νέα όδευση.

Πρόκειται για τέσσερις κυρίως μελέτες, που αφορούν την τεχνική μελέτη, τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τη γεωφυσική-γεωτεχνική και τη λεπτομερή αποτύπωση του βυθού (seabed mapping)