Απάτες στο Διαδίκτυο

Μια παρουσίαση την οποία αξίζει να παρακολουθήσουν όλοι οι Αιγυπτιώτες, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και όσοι χρησιμοποιούν το ιντερνέτ κυρίως σε συναλλαγές ή διάφορες συνεργασίες τους. Κατά την παρουσίαση θα πραγματοποιηθούν εικονικές συναλλαγές ως παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του κοινού.