ΓΕΣ: Κοινό σχέδιο δράσης Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου 2024

Οι άριστες σχέσεις των χωρών Αιγύπτου, Ελλάδας και Κύπρου, εκτός των ισχυρών δεσμών που ανάγονται στους αρχαίους χρόνους, εξακολουθούν σήμερα να σφραγίζονται καθημερινά σε όλους τους τομείς συνεργασιών σε τριεθνές επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Κοινού Σχεδίου Δράσης Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου έτους 2024, πραγματοποιήθηκε στο Στρατόπεδο «ΥΠΛΧΟΥ ΖΩΓΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ» στη Νέα Σάντα Κιλκίς, εκπαίδευση 4 Αξιωματικών από την Αίγυπτο, 1 Αξιωματικού και 1 Υπαξιωματικού από την Κύπρο, επί αντικειμένων «Ομάδας Εγγύς Προστασίας».

Η εκπαίδευση μεταξύ άλλων περιέλαβε αντικείμενα  φρούρησης ευπαθών στόχων, σχηματισμούς πεζής συνοδείας, ασκήσεις μάχης ομάδας προστασίας, αντιμετώπιση απειλών με τεχνικές αυτοάμυνας, βασικές αρχές αυτοκινητοπομπών, διαδικασίες άφιξης και αναχώρησης υψηλών προσώπων, βολές φορητού οπλισμού και βολές μάχης ταχείας αντίδρασης.