Βραδιά Ποίησης στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου

Βραδιά Ποίησης στο Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου

https://ekkairo.org/2024/02/02/%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%AE-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CE%AF%CF%84%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CE%B5/?fbclid=IwAR2qv987l9kCSHpZIHuSK1USETbQAUjRREoAXm1T8NaaB7Q2uaK90cEuOcw