Περί Προσλήψεως 2 ατόμων στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια

Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Αλεξάνδρεια, ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο άτομα με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διαρκείας έως επτά μηνών, για απασχόληση στο τμήμα έκδοσης θεωρήσεων. Όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις συμπεριλαμβάνο9νται στο link του Υπουργείου Εξωτερικών που ακολουθεί