ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΙΓΥΠΤΙΑΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Υπενθυμίζουμε προηγούμενη ανακοίνωση της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, περί απόκτησης Αιγυπτιακής Ιθαγένειας. Τελευταία προθεσμία 30 Νοεμβρίου 2023

—————————————————————————-

Καλούνται όσοι εκ των Μελών της Ελληνικής Κοινότητας και της Παροικίας, ενδιαφέρονται ή έχουν υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση της Αιγυπτιακής Ιθαγένειας, να επικοινωνήσουν με τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας, έτσι ώστε να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα στοιχεία προς επικαιροποίηση της λίστας των ενδιαφερομένων.

Εξυπακούεται ότι τα προσκομισθέντα στοιχεία που θα κατατεθούν, πρέπει να είναι αληθή και να μην επιδέχονται ουδεμίας αμφισβήτησης.