Τακτική Γενική Συνέλευση “Πτολεμαίου Α΄”

Ή Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Ελλήνων Επιστημόνων “Πτολεμαίος Α΄” , θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2023 στην Έπαυλη της αείμνηστης Αγγελικής Παναγιωτάτου, όπου εδρεύει.

Καλούνται τα Μέλη του Συλλόγου να προσέλθουν για την έγκριση των Πεπραγμένων του υπόλογου έτους.