ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΑ

Την Τακτική Γενική της Συνέλευση, θα πραγματοποιήσει η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας, την Κυριακή 29η Οκτβωβρίου 2023 και ώρα 6:30 στην Αίθουσα “Ιουλίας Σαλβάγου” στο Ελληνικό Τετράγωνο Σάτμπι.

Καλούνται τα Μέλη της Κοινότητας να παρευρεθούν, ώστε να παρακολουθήσουν τις διεργασίες ή να τοποθετηθούν επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της Συνέλευσης.