Τελετή Επίδοσης Διαπιστευτηρίων

Από την τελετή επίδοσης των διαπιστευτηρίων του  Έλληνα Πρέσβεως στην Αίγυπτο, κ. Νικολάου Παπαγεωργίου, προς την Α.Ε. τον Πρόεδρο της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, κ. Abdel Fattah Elsisi.