Παραλαβή Λογοδοσίας Έτους 2021-2022

Ενημερώνουμε τους αγαπητούς συμπαροίκους μας, ότι έχει εκδοθεί η Λογοδοσία Έτους  2021-2022 που αφορά στον Ισολογισμό και την Έκθεση Πεπραγμένων της Διαχειριστικής Επιτροπής. Όσοι επιθυμούν να την παραλάβουν πριν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Φεβρουαρίου, μπορούν να περάσουν από τα Γραφεία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας κατά τις ώρες 09:00 με  14:00.